Warning: Undefined variable $alternate in /home/klient.dhosting.pl/biuro347/odzyskajdane-24.pl/public_html/head.php on line 5

Odzyskiwanie danych z kart pamięci

Strona główna Odzyskiwanie danych z kart pamięci

Oferta odzyskiwania danych z kart pamięci

Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie odzyskać dane z dysków, pendrive i wszystkich innych nośników. Zapewniamy kompleksową obsługę mającą na celu przywrócenie utraconych informacji zapisanych na karcie pamięci.


Zapewniamy darmową diagnozę przed zamówieniem usługi. (Patrz cennik)

Odzyskiwanie danych z kart pamięci

Odzyskiwanie danych z kart pamięci

Rodzaje kart pamięci

Posiadamy technologię umożliwiającą przywracanie plików, w szczególności zdjęć ze wszystkich rodzajów kart pamięci. Kliknij więcej, aby zobaczyć pełną listę obsługiwanych standardów kart pamięci.

Więcej

Uszkodzenia kart pamięci

Karty pamięci ulegają dwóm rodzajom usterek - uszkodzeniom fizycznym oraz uszkodzeniom logicznym.

Uszkodzenia logiczne polegają na wykonaniu przez urządzenie (np. komputer, aparat fotograficzny) błędnej operacji zapisu np. zdjęć na karcie. W przypadku uszkodzeń logicznych odzyskiwanie plików innego typu z karty pamięci polega na odbudowaniu struktury ich systemu - zdjęcia nadal są dostępne w pamięci karty, jedynie miejsce gdzie są zapisane jest błędnie wskazywane przez kartę. Błędy logiczne powstają na wskutek działania wirusów, błędów systemu operacyjnego lub wyciągnięcia karty z urządzenia podczas pracy.

Usterki fizyczne karty pamięci polegają na mechanicznym uszkodzeniu karty. Odzyskiwanie danych, w szczególności zdjęć z karty pamięci w przypadku usterek fizycznych polega na naprawie urządzenia np. przylutowaniu pinów kości pamięci lub kontrolera do płytki drukowanej lub poprzez odseparowanie od płytki drukowanej kości pamięci i posektorowe odczytanie jej zawartości. Do tego celu stosuje się czytniki kości pamięci i oprogramowanie, które programowo odtwarza kontroler i odkodowuje zawartość odczytanego obrazu kości pamięci.

Do usterek fizycznych zaliczamy również uszkodzenia kontrolera karty. Kontroler karty to układ scalony, który steruje zapisem i odczytem danych. Jego uszkodzenie powoduje, że system operacyjny nie widzi urządzenia lub widzi nieprawidłową pojemność (np. zerową pojemność). Odzyskiwanie zdjęć lub plików w przypadku uszkodzeń kontrolera karty polega na posektorowym odczytaniu informacji bezpośrednio z kości pamięci (z pominięciem kontrolera).Rozpoznanie uszkodzenia karty pamięci

  * karta została zniszczona mechanicznie (połamana, pęknięta)
  * system operacyjny wyświetla komunikat, że należy sformatować kartę pamięci
  * system operacyjny nie widzi urządzenia
  * system operacyjny pokazuje błędną pojemność karty
  * informacje na karcie widać, ale nie można ich odczytać lub skopiować na dyskJak postępować w przypadku utraty danych?

Jeżeli utraciłeś informacje z karty pamięci powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami odzyskiwania danych z Avidata w Warszawie lub Krakowie, aby uzyskać odpowiednią pomoc. Nie formatuj karty, nie instaluj żadnego oprogramowania na karcie - wykonanie tych operacji może skutkować wyzerowaniem zawartości karty i trwałą utratą informacji.

Powrót