Bezpieczeństwo danych

Strona główna Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych w procesie odzyskiwania

Bezpieczeństwo powierzonych nam nośników oraz danych zapewniamy dzięki szeregowi procedur ochrony danych.

Procedury RODO

Mamy wdrożone procedury zgodne z RODO. Daje to gwarancję, że Twoje dane na każdym etapie usługi są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z wytycznymi Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w zakresie ochrony danych osobowych.

Narzędzia do analizy danych

Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań mogliśmy wdrożyć system, w którym żaden pracownik nie przegląda bez zgody lub na prośbę właściciela powierzonych nam danych. Wspomniane narzędzie stanowią rozwiązanie problemu sprawdzenia czy dane są spójne i działają bez konieczności otwierania odzyskanych plików. Dzięki temu bez względu na stopień poufności danych są one najpilniej strzeżone.

Doświadczenie

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych wypracowaliśmy przez lata praktyki. Zgromadzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa danych, a w szczególności danych zgromadzonych na popsutych dyskach twardych oraz danych skasowanych lub sformatowanych, przedstawiliśmy w licznych publikacjach w prasie.

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa odzyskiwanych danych prosimy o telefon 22 861 86 49.
Powrót