Bezpieczeństwo danych

Strona główna Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych w procesie odzyskiwania

Bezpieczeństwo powierzonych nam nośników oraz danych zapewniamy dzięki szeregowi procedur ochrony danych.

Dedykowany pracownik do ochrony danych

Od 2011 roku stałym członkiem Rady Nadzorczej naszej firmy jest pełnomocnik ABW ds. ochrony informacji niejawnych. Polityka firmy umożliwia członkom Rady Nadzorczej bardzo duży zakres działań, dzięki temu pełnomocnik ds. pełni stały nadzór nad procedurami ochrony danych. Zakładamy, że każdy Klient posiada dane podlegające ochronie. Wszystkie powierzone nam dane traktowane są jako ściśle tajne.

Narzędzia do analizy danych

Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań mogliśmy wdrożyć system, w którym żaden pracownik nie przegląda bez zgody lub na prośbę właściciela powierzonych nam danych. Wspomniane narzędzie stanowią rozwiązanie problemu sprawdzenia czy dane są spójne i działają bez konieczności otwierania odzyskanych plików. Dzięki temu bez względu na stopień poufności danych są one najpilniej strzeżone.

Doświadczenie

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych wypracowaliśmy przez lata praktyki. Zgromadzoną wiedzę na temat bezpieczeństwa danych, a w szczególności danych zgromadzonych na popsutych dyskach twardych oraz danych skasowanych lub sformatowanych, przedstawiliśmy w licznych publikacjach w prasie.

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa odzyskiwanych danych prosimy o telefon 22 480 65 30.
Powrót